GAMA ENERGY

GAMA ENERGY, podfond SICAV je zaměřený na realizaci investic v oblasti energetiky v České republice a poskytování zápůjček a úvěrů.

Hodnoty investičních akcií


Vyberte si typ investiční akcie:


Prioritní investiční akcie v CZK (PIAC)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 31. 7. 2024

1,0000 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 31. 7. 2024

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní investiční akcie v CZK (PIAC)

ISIN investičních akcií:

CZ0008052040

Minimální výnos:

7,8 % p.a.

Maximální výnos:

8,2 % p.a.

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

0,0 % až 3,0 % z hodnoty investičních akcií dle smlouvy o investici

Výstupní poplatek:

3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Výnos PIAC akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního výnosu 

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PIAC až do výše zhodnocení 8,2 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 7,8 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.


Prioritní investiční akcie v EUR (PIAE)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 31. 7. 2024

1,0000 €

Kumulativní výkonnost

k datu 31. 7. 2024

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní investiční akcie v EUR (PIAE)

ISIN investičních akcií:

CZ0008052073

Minimální výnos:

6,5 % p.a.

Maximální výnos:

7,0 % p.a.

Minimální objem investice:

první nákup od 44 000 €; druhý a další nákup od 4 400 €

Minimální objem odkupu:

4 400 €

Vstupní poplatek:

0,0 % až 3,0 % z hodnoty investičních akcií dle smlouvy o investici

Výstupní poplatek:

3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Výnos PIAE akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního výnosu 

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PIAE až do výše zhodnocení 7,0 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 6,5 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.


Prioritní plus investiční akcie v CZK (PPIAC)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 30. 6. 2024

1,0145 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 30. 6. 2024

1 měsíc 0,70 %
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku 1,45 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní plus investiční akcie v CZK (PPIAC)

ISIN investičních akcií:

CZ0008052057

Minimální výnos:

8,2 % p.a.

Maximální výnos:

8,7 % p.a.

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 10 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

0 % z hodnoty investičních akcií

Výstupní poplatek:

0 % z hodnoty investičních akcií

Výnos PPIAC akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního výnosu 

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PPIAC až do výše zhodnocení 8,7 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 8,2 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.


Prioritní plus investiční akcie v EUR (PPIAE)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 31. 7. 2024

1,0000 €

Kumulativní výkonnost

k datu 31. 7. 2024

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní plus investiční akcie v EUR (PPIAE)

ISIN investičních akcií:

CZ0008052081

Minimální výnos:

7,0 % p.a.

Maximální výnos:

7,5 % p.a.

Minimální objem investice:

první nákup od 440 000 €; druhý a další nákup od 4 400 €

Minimální objem odkupu:

4 400 €

Vstupní poplatek:

0 % z hodnoty investičních akcií

Výstupní poplatek:

0 % z hodnoty investičních akcií

Výnos PPIAE akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního výnosu 

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PPIAE až do výše zhodnocení 7,5 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 7,0 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.


Rizika investování do investičních akcií
GAMA ENERGY, podfond SICAV

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky.

Hodnoty investičních akcií

Vyberte si typ investiční akcie:


Prioritní investiční akcie v CZK (PIAC)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 31. 7. 2024

1,0000 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 31. 7. 2024

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní investiční akcie v CZK (PIAC)

ISIN investičních akcií:

CZ0008052040

Minimální výnos:

7,8 % p.a.

Maximální výnos:

8,2 % p.a.

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 1 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

0,0 % až 3,0 % z hodnoty investičních akcií dle smlouvy o investici

Výstupní poplatek:

3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Výnos PIAC akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního výnosu 

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PIAC až do výše zhodnocení 8,2 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 7,8 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.


Prioritní investiční akcie v EUR (PIAE)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 31. 7. 2024

1,0000 €

Kumulativní výkonnost

k datu 31. 7. 2024

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní investiční akcie v EUR (PIAE)

ISIN investičních akcií:

CZ0008052073

Minimální výnos:

6,5 % p.a.

Maximální výnos:

7,0 % p.a.

Minimální objem investice:

první nákup od 44 000 €; druhý a další nákup od 4 400 €

Minimální objem odkupu:

4 400 €

Vstupní poplatek:

0,0 % až 3,0 % z hodnoty investičních akcií dle smlouvy o investici

Výstupní poplatek:

3,0 % před uplynutím 1 roku od úpisu; 2,0 % před uplynutím 2 let od úpisu; 1,0 % před uplynutím 3 let od úpisu; 0 % po uplynutí 3 let od úpisu

Výnos PIAE akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního výnosu 

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PIAE až do výše zhodnocení 7,0 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 6,5 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.


Prioritní plus investiční akcie v CZK (PPIAC)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 30. 6. 2024

1,0145 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 30. 6. 2024

1 měsíc 0,70 %
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku 1,45 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní plus investiční akcie v CZK (PPIAC)

ISIN investičních akcií:

CZ0008052057

Minimální výnos:

8,2 % p.a.

Maximální výnos:

8,7 % p.a.

Minimální objem investice:

první nákup akcií od 10 000 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 100 000 Kč

Minimální objem odkupu:

100 000 Kč

Vstupní poplatek:

0 % z hodnoty investičních akcií

Výstupní poplatek:

0 % z hodnoty investičních akcií

Výnos PPIAC akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního výnosu 

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PPIAC až do výše zhodnocení 8,7 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 8,2 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.


Prioritní plus investiční akcie v EUR (PPIAE)


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 31. 7. 2024

1,0000 €

Kumulativní výkonnost

k datu 31. 7. 2024

1 měsíc
3 měsíce
6 měsíců
1 rok
od vzniku
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.avantfunds.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Třída:

prioritní plus investiční akcie v EUR (PPIAE)

ISIN investičních akcií:

CZ0008052081

Minimální výnos:

7,0 % p.a.

Maximální výnos:

7,5 % p.a.

Minimální objem investice:

první nákup od 440 000 €; druhý a další nákup od 4 400 €

Minimální objem odkupu:

4 400 €

Vstupní poplatek:

0 % z hodnoty investičních akcií

Výstupní poplatek:

0 % z hodnoty investičních akcií

Výnos PPIAE akcií se pohybuje v rámci nastavených limitů minimálního/maximálního výnosu 

Kladná změna hodnoty portfolia bude alokována přednostně do růstu PPIAE až do výše zhodnocení 7,5 % p.a., teprve následně je výnos portfolia alokován do hodnoty Hedging investiční akcie (HIA) přidělen v plné výši; V případě, že v důsledku záporné změny hodnoty portfolia nebo nedostatečné kladné změny hodnoty portfolia růst hodnoty produktu nedosahuje výše odpovídající 7,0 % p.a., bude (pokud lze) na vrub hodnoty HIA redistribuována ve prospěch výše uvedených tříd investičních akcií částka zajišťující v referenčním období růst jejich hodnoty v této uvedené výši; Záporná změna hodnoty portfolia bude přednostně alokována do poklesu hodnoty HIA. Teprve až po úplném vyčerpání fondového kapitálu HIA se záporná změna hodnoty portfolia alokuje na všechny ostatní třídy investičních akcií, a to proporcionálně.


Rizika investování do investičních akcií GAMA ENERGY, podfond SICAV

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 roky.

Strategie, cíle a investice


Investičním cílem je setrvalé zhodnocování investičního majetku alokovaného v podfondu, a to zejména na základě investic do majetkových účastí ve společnostech v oblasti energetiky v České republice a poskytování zápůjček a úvěrů. Výkonnost podfondu je generována kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem plateb úroků z poskytnutých úvěrů.

Struktura majetku
v % k 30. 6. 2024

Graf

Výroba energie

Do podfondu patří UCED Elektrárna Prostějov s.r.o., která se primárně se zaměřuje na poskytování podpůrných služeb pro provozovatele české energetické přenosové soustavy.


58 MWe
výkon


Strategie, cíle a investice

Investičním cílem je setrvalé zhodnocování investičního majetku alokovaného v podfondu, a to zejména na základě investic do majetkových účastí ve společnostech v oblasti energetiky v České republice a poskytování zápůjček a úvěrů. Výkonnost podfondu je generována kapitálovým zhodnocením investic a průběžným inkasem plateb úroků z poskytnutých úvěrů.

Struktura majetku
v % k 30. 6. 2024

Graf

Výroba energie

Do podfondu patří UCED Elektrárna Prostějov s.r.o., která se primárně se zaměřuje na poskytování podpůrných služeb pro provozovatele české energetické přenosové soustavy.


58 MWe
výkon


Název podfondu:

GAMA ENERGY, podfond SICAV

Měna:

Kč, €

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Auditor:

PKF APOGEO Audit, s.r.o.

Investiční horizont:

min. 4 roky

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Datum založení:

19. 2. 2024

Distributor:

Banka CREDITAS a.s.

Cenný papír:

Investiční akcie 

Fond:

GAMA SICAV, a.s.

Obhospodařovatel:

AVANT investiční společnost, a.s.

Administrátor:

AVANT investiční společnost, a.s.

Základní dokumenty


Informační materiály


Dokumenty k PIAC


Dokumenty k PIAE


Dokumenty k PPIAC


Dokumenty k PPIAE

Další dokumenty naleznete na webu creditasfondy.cz.

Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.avantfunds.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle. Další důležité informace pro investory na: www.avantfunds.cz

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Chci investovat do 
fondu GAMA ENERGY

Veškerý servis ohledně podfondu GAMA ENERGY poskytuje tým prémiových bankéřů. Chcete-li si sjednat schůzku či se dozvědět více informací, kontaktujte přímo prémiového bankéře.

Zeptejte se nás

Napište nám na ŽIVÝ CHAT (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.