Výroba energie

Do podfondu GAMA ENERGY patří UCED Elektrárna Prostějov s.r.o., která se primárně se zaměřuje na poskytování podpůrných služeb pro provozovatele české energetické přenosové soustavy. Špičkový elektrárenský zdroj o nominálním výkonu 58 MWe sestávající z nejmodernější spalovací turbíny Rolls-Royce a ostatní technologie předních světových dodavatelů energetických zařízení a systémů.

Zdroj je situován v lokalitě průmyslové zóny města Prostějov. Vyvedení elektrického výkonu je realizováno přípojkou 110 kVe do místní distribuční soustavy. K výrobě elektřiny využíváme výhradně zemní plyn, ekologické palivo moderní energetiky.

Primárně se zaměřujeme na poskytování podpůrných služeb pro provozovatele české energetické přenosové soustavy. Tím výrazně přispíváme k stabilizaci elektrické sítě přenosové soustavy České republiky a místní distribuční soustavy. Našim cílem je zabezpečovat i nadále bezpečnou a spolehlivou dodávku elektrické energie. Zároveň je naším záměrem rozvíjet současný provoz o další energetické jednotky a nabídnout tak další služby stávajícím či budoucím partnerům.

UCED Elektrárna Prostějov s.r.o.

Výše podílu:

100 %


Vstup podfondu:

2/2024


Přenosová kapacita:

58 MWe